Skip navigation
9

Blue is You. From Comfort to Compliance with Spinal Solutions.

miami j select

Mukavuudesta vaatimustenmukaisuuteen selkärangan hoitoratkaisuissa

Akuuttien tapaturmaisten selkärankavaurioiden hoito on vuosien mittaan kehittynyt jatkuvasti. Össur kehittää miellyttäviä ja hoitomyöntyvyyttä tukevia selkärankavammojen hoitoratkaisuja näyttöön perustuvan lääketieteen pohjalta. Vahvana pyrkimyksenä on löytää käytännön keinoja potilaiden hoitotulosten parantamiseksi.

Kun laaditaan selkärankatapaturman hoitosuunnitelmaa, lääkärin on ensin määritettävä selkärangan stabiilius neurologisten ongelmien riskin arvioimiseksi. Joidenkin stabiilien nikamamurtumien kohdalla ei-operatiivinen hoito voi olla järkevä vaihtoehto leikkaukselle ja selkärankaortoosilla voidaan saavuttaa yhtä hyviä pitkäaikaistuloksia kuin leikkaushoidolla.

Selkärankaortoosin ensisijainen tarkoitus on parantaa selkärangan stabiiliutta kaikilla anatomisilla tasoilla immobilisaation varmistamiseksi. Toissijaisina tavoitteina on virheasentojen pahenemisen estäminen ja toipumisen mahdollistava stabiilius. Össur ymmärtää nämä ei-operatiivisen hoidon tavoitteet ja on tehnyt yhdessä lääkäreiden kanssa merkittävää työtä hoitomyöntyvyyttä lisäävien ja käyttömukavuudeltaan parempien selkärankaortoosien kehittämiseksi. 

Saat lisää tietoa katsomalla oheisen Advanced Resolve Halo webinaarimme vuodelta 2018 (1:04:14) ja/tai lataamalla julisteemme.

 Halo 3   spine 2